Norra Norrlands Kustland

Natur och Kultur

måndag, februari 12, 2007

Solen

börjar att stå högre på himlen.
Ljuset och livslusten kommer åter, efter att ha varit låg

torsdag, februari 01, 2007

Rimfrost

i tjocka lager kan ibland förekomma i Kustlandet. särskilt då havet inte har varit fruset och det funnits mycket fukt i luften.